درباره ما

درباره ما

تا حالا برایتان پیش آمده که بخواهید کتابی جدید بخوانید اما ندانید چه؟ از کدام نویسنده؟ کدام نشر یا کدام مترجم؟ گیرم این‌ها را هم بدانید. مطمئن هستید که همانی است که می‌خواهید و دوستش دارید؟

برای ما ساجوک از همین جا پیدایش شد. از لای قفسه‌های کتابخانه‌ها، از پشت ویترین کتاب فروشی‌ها و از زبان دوستان کتاب خوانمان. زمانی که نمی‌دانستیم کدام کتاب قرار است حالمان را بهتر کند!

اما این همه داستان ساجوک نبود. ما کی هستیم؟

ساده اش می شود: شیرین، امید، مریم، رضا، هبه، معین و محبوبه. یک جمع عجیب و غریب که نه فقط عاشق کتاب خواندن‌اند، بلکه عاشق نوشتن هم هستند.

اگر رو راست باشیم، همه ما تو دفترهای یادداشتمان داستان‌های خاک خورده‌ای داریم که تا حالا جز چند نفرِ دور و برمان کسی آن‌ها را نخوانده. نوشته‌هایی داریم که قرار نیست توی هیچ مجله و کتابی چاپ شوند. معروف هم نیستیم که وقتی آ‌ ها را برای مسابقه‌ای ارسال می کنیم، میان بقیه بدرخشیم.

ساجوک می خواهد داستان‌های ما را از کنج کمدهایمان بردارد و تو قفسه کتاب‌هایش بگذارد. تا خواننده‌ای از سر ذوق، از کنجکاوی و برای کشف قلمی تازه، به سراغش برود و کشفش کند.

ساجوک کتابی‌ست که باهم می‌نویسیم.