دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.

meh

کتاب کافه پیانو کتابی ست درباره زندگی مردی که درگیر روزمرگی های خودش است.اگرچه نویسنده ان را به صورت مبهمی به قلم دراورده اما بسیار لذت بخش و خواندنی است.مخصوصا از این لحاظ که وقایع و حالات با لحن ادبی و گفت و گو ها به صورت عامیانه بیان شده.در ضمن شخصیت مبهم پدر گل گیسو بسیار جذاب است و خواننده را وامیدارد تا به خواندن بیشتر ان ادامه بدهد.