دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.

رضا قاسمی

من با شخصیت اصلی «بیگانه» خیلی ارتباط برقرار کردم. اون بی‌حسی خاصی که نسبت به دنیا و وقایعش داشت به نظرم خیلی جالب بود. در عین حال می‌تونست برای آدم‌های دیگه عذاب‌آور باشه و تا حدودی هم خودش.